Politikamız

Selcuklu Plus Tekstil olarak iş elbiseleri, iş güvenlik ekipmanları, trafik yönlendirme sistemleri ve ambalaj malzemeleri konusunda alanında önce ve lider bir firma olarak aşağıda yazılı hususları şirket politikası olarak kabul eder ve benimser.

  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı güvenliği yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara  uymayı
  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı güvenliği yönetim sistemimizin hedeflerini duyurmayı, gelişimi ve verimliliğinin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirip sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Teknolojiyi ve yeni gelişmeleri sürekli takip ederek süreç, ürün ve hizmetlerimizin   kaliteli olarak sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılayıp, kaliteli, doğru ürün ve hizmeti güvenli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak konusunda yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmayı  ve müşteri  memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
  • Çalışanlarımızın katılımcı, yaratıcı, paylaşımcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri uygun çalışma ortamını sağlamayı,
  • Operasyonel anlamda müşterilerimize doğru, kaliteli ürün sunabilmek ve hızlı hizmet verebilmek adına şirket içi iletişim ve koordinasyonun güçlü kalmasını ve sürekliliğini sağlamayı, 
  • şirketimiz ile bağıntılı olan tüm ilgili taraflara; oluşturduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizi, çalışanlarımızı, sağladığımız hizmetleri sürekli geliştirerek/iyileştirerek amaç ve hedeflerimize ulaşmayı bir kültür haline getirmeyi,
  • Sağladığımız kurumsal güveni çalışanlarımız, müşterilerimiz açısından sürekli kılmak için gereken gayret ve hassasiyeti göstermeyi  
  • Çalıştığımız coğrafyaların sosyal ve kültürel değerlerine saygı göstermeyi, yasalara uygun, iş etiği kurallarına dikkat ederek , dürüst, iletişime açık çalışmayı

 

Yukarı